homemail

Hasiace prístroje


- Predaj , montáž hasiacich prístrojov. Katalóg hasiacich prístrojov.
- Kontroly hasiacich prístrojov na základe Vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z.
- Opravy, plnenie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov.

www.kozakhp.sk