homemail

Kontakt


Kozák Jozef  Dukelská 972/3
Prevádzka : Lánska 961/60

Mail : kozakhp@post.sk ; kozakhp1@gmail.com

Tel.fax : 042 4324768

Technik PO, BTS, CO, revízny technik : 0905344928
Sklad : 0907 460 219
www.kozakhp.sk