homemail

Požiarne vodovody


- Kontroly , tlakové skúšky hydrantov a požiarnych hadíc.
- Predaj a servis hydrantových zariadení , hadicových systémov
- Drobné vodoinštalačné práce.

www.kozakhp.sk