homemail

Profil Firmy


Firma Kozák zabezpečuje uvedené služby od roku 1995 so zámerom poskytovať komplexné služby v oblasti PO,BOZP a CO v najnižších možných cenových reláciách a vysokej kvalite s dôrazom na nízku súčtovú, nie položkovú cenu. Tieto služby poskytujeme u cca.350 firiem najma z Trenčianskeho a Žilinského kraja.

Firma zabezpečuje:

1. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
2. Výkon technika požiarnej ochrany
3. Výkon bezpečnostno- technickej služby
4. Predaj a servis hasiacich prístrojov
5. Predaj a servis požiarnych uzáverov
6. Predaj a servis požiarnych systémov
7. Služby civilnej obrany
8. Predaj požiarno – bezpečnostného značenia
9. Plnenie a predaj technických plynov
www.kozakhp.sk