homemail

Technik BOZP


- Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1
- Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov na základe
- oprávnenia NIP.
- Služby autorizovaného bezpečnostného technika na základe osvedčenia NIP.

www.kozakhp.sk